IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Jubileum Foto's Contact

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016


KONINGWINTER

De warmste  januari maand sinds jaren heeft er voor gezorgd dat koningwinter er niet in slaagt om zijn gezicht te laten zien. Een zeer dun vliesje ijs op de Binnenmaas was het maximaal haalbare. Helaas is een nacht goede vorst ook niet voldoende om een ijsvloer op de tennisbaan te leggen, zeker niet als de temperatuur overdag niet onder het vriespunt blijft. Maar laten we niet wanhopen er komen koudere tijden.

LANDIJSBAANTJE

De bouw van de basisscholen op het landijsbaantje verloopt voorspoedig. Het bestuur is in gesprek  met de gemeente Binnenmaas om bij de herinrichting te komen tot een verbetering van de omstandigheden op en rond de baan. Gedacht wordt aan de verlichting en een ruimte om materiaal te kunnen opslaan.

SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Het bestuur nodigt u uit om op ZATERDAG 27 februari a.s  mee te gaan schaatsen op de kunstijsbaan

te Breda . Hiermee houden wij een jarenlange traditie in stand.

Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas. Het vertrek is om 9.15 uur.

Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.

De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub.

Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of

T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.

J.v.d.Bom, secretaris            


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.

                                                                                                                           Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas.           Het vertrek is om 9.15 uur.                                                                                           Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.                                                                                                 De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:   

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of                    T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.             


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.

                                                                                                                           Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas.           Het vertrek is om 9.15 uur.                                                                                           Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.                                                                                                 De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:   

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of                    T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.             


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.

                                                                                                        Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas.           Het vertrek is om 9.15 uur.                                                                                           Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.                                                                                                 De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:   

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of                    T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.             


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016


UITNODIGING JAARVERGADERING

De jaarvergadering vindt plaats

dinsdag 22 november a.s.

in het gebouw “De Munnik” Roolaan 2, te Westmaas.

Aanvang 20.30 uur

Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u ook op onze website.

Hier kunt u tevens kennisnemen van de concept notulen van de jaarvergadering 2015 en het jaarverslag van de secretaris over 2015.


PENNINGMEESTER

De contributie blijft onveranderd 5 euro per gezin.

Dit bedrag wordt door de penningmeester op de gebruikelijke wijze geïnd.

Door de RABO-club actie heeft de penningmeester bijna 150 euro kunnen bij schrijven in zijn boeken.


LEDEN

In het voorjaar is onze oud-voorzitter Guus van der Pal koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten in onze gemeenschap, waarbij wij zijn inzet voor de ijsclub goed herinneren.

LANDIJSBAANTJE

De samenwerking met de tennisclub heeft helaas door de zachte winter geen ijsvloer op geleverd. De schaatsen konden voor het Westmaasse in het vet blijven. Het bestuur kijkt positief terug op het overleg dat wij met de “tennis” hebben gehad ten aanzien van schaatsen op hun park.

Het bestuur heeft in de loop van dit jaar het contact met de gemeente onderhouden in verband met het land- ijsbaantje. In september heeft de gemeente een bedrag ter verbetering van de verlichting en de accommodatie (berging) toegezegd.

SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Iedere donderdag middag om de veertien dagen gaat een groepje leden schaatsen op de kunstijsbaan in Breda. Vertrek om 13.15 uur. Het vervoer wordt in onderling overleg geregeld. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom. Het schema vindt u op onze website.

Jaap van der Bom, secretarisNIEUWSBRIEF DECEMBER 2016


LS,


De tijdelijke onderkomens op het landijsbaantje, die twee jaar aan de basisscholen onderdak hebben geboden, zijn dit najaar gedemonteerd en afgevoerd. Daarna heeft de aannemer de grond van het ijsbaantje aan de Munnikendijk geëgaliseerd en aan de zijde van de tennisbaan een talud van twee meter aangelegd, zodat ook aan die kant de sneeuw beter kan worden weggelegd, waardoor broei kan worden voorkomen.Na deze werkzaamheden heeft het bestuur de pomp weer gangbaar gemaakt en de verlichting voorzien van nieuwe lampen. Niets staat de IJsclub in de weg om koning winter te ontvangen.

Gedurende de laatste twee maanden heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheden om de verlichting van de baan te vervangen en daarmee de lichtopbrengst te verbeteren. Er is gekozen voor een mast centraal geplaatst op het baantje, mede nadat er lichtmetingen zijn gedaan op de ijsbaan van Heinenoord met een vergelijkbare situatie. In afwachting van een definitieve offerte is het bestuur begonnen met de procedure om tot plaatsing te komen. De nieuwe verlichting zal de ijspret zeker verhogen. Tevens onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om bij de ijsbaan een vaste ruimte te plaatsen waarin materiaal voor het onderhoud van de baan kan worden opgeslagen.


Het bestuur van de IJsclub wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017    


Loes Prins

Op 23 augustus is ons oud-bestuurslid Loes Prins overleden. Vanaf 1984 tot 2002 maakte Loes namens “De Strikhoek” deel uit van ons bestuur.

Velen hebben in die jaren voor het clubhuis van de “De Strikhoek” in de avonduren bij het licht van bouwlampen hun slag geslagen. En was je uitgeschaatst dan was het met Loes als middelpunt goed toeven in het clubhuis. Namens de IJsclub heeft het bestuur haar medeleven overgebracht aan de familie.

De Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank “Het Haringvliet” gaat ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne inzetten als dé manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook de IJsclub doet mee aan de clubkasactie van de Rabobank.

Bent U klant bij en ook lid van Rabobank “Het Haringvliet” ? Stem dan tussen 1 en 30 september op onze club en steun daarmee onze clubkas! Elk lid mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Hoe meer leden van de bank op de IJsclub stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank dit najaar op onze rekening stort. Als lid van Rabobank “Het Haringvliet” krijgt U rond 1 september een stemcode toegestuurd en kunt U stemmen via www.rabobank.nl/hhv

Dus stem in september op  “IJSCLUB WESTMAAS” !

Het Landijsbaantje

De vergunning voor het plaatsen van 2 nieuwe lichtmasten van de Gemeente is rond. De firma Oostendorp gaat de plaatsing van de 2 lichtmasten uitvoeren in opdracht van de Gemeente Binnenmaas . Deze opdracht is vrijdag 1 september aan hun verstrekt. Daarnaast zal er in de “elektriciteitskast” aanpassingen worden verricht om de nieuwe lichtmasten te kunnen aansluiten.

Schaatsen in Breda

Begin oktober begint het binnenseizoen weer in Breda. Zoals gebruikelijk gaan wij om de veertien dagen op donderdag weer schaatsen.  Vertrek om 13.00 uur bij de parkeerplaats van de bushalte te Westmaas. Inlichtingen bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom.

Op maandag gaat er een groep. Voor deze dag is Tom de Jong het aanspreekpunt. De deelnemers van vorig jaar krijgen weer een overzicht met de deelnemers en de geplande data per mail. Deze data vindt u t.z.t. ook op onze website.


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017


UITNODIGING JAARVERGADERING

De jaarvergadering vindt plaats maandag 27 november a.s.

in het gebouw “De Munnik” Roolaan 2 te Westmaas.

Aanvang 20.30 uur.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u ook op onze website.

Hier kunt u tevens kennisnemen van de concept notulen van de jaarvergadering november 2016 en het jaarverslag van de secretaris over 2016/2017.

PENNINGMEESTER

De contributie blijft onveranderd 5 euro per gezin.

De penningmeester zal op de gebruikelijke wijze de contributie innen.

Door de RABO-club actie heeft de penningmeester bijna 112 euro kunnen bij schrijven in zijn boeken.

LANDIJSBAANTJE

Deze winter is het één weekend mogelijk geweest om op het landijsbaantje te schaatsen.

Het veld is niet in zijn beste doen opgeleverd na het verwijderen van de scholen. De drainage voldoet niet meer en het egaliseren is niet goed gelukt. Daardoor is ook het maaien van het terrein onvoldoende uitgevoerd. Het een en ander is door het bestuur onder de aandacht van de gemeente gebracht.

De plaatsing van de nieuwe lichtmasten is in de derde week van oktober gerealiseerd en wij kijken er naar uit om onder deze verbeterde omstandigheden te kunnen schaatsen.

SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Iedere donderdagmiddag om de veertien dagen gaat een groepje leden schaatsen op de kunstijsbaan in Breda. Men vertrekt  om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de bushalte van Westmaas. Het vervoer wordt in onderling overleg geregeld. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom. Het schema vindt u op onze website.