IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Jubileum Foto's Contact

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015


UITNODIGING JAARVERGADERING

De jaarvergadering vindt plaats dinsdag 24 november a.s.

in het gebouw   “De Munnik”  Roolaan 2,  te Westmaas.

Aanvang 20.30 uur.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd.


De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u ook op onze website.

Via deze digitale snelweg kunt tevens kennisnemen van de concept notulen van de jaarvergadering 2014 en ons jaarverslag van de secretaris over 2015.


CONTRIBUTIE

De contributie blijft onveranderd  5 euro per gezin.

Dit bedrag wordt begin december op basis van de machtiging  van uw rekening afgeschreven.


LANDIJSBAANTJE & SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Ook deze winter kunnen wij de ons zo vertrouwde plek niet onder water zetten in de hoop dat koning Winter ons goed gezind is.

Wij zien er naar uit om bij voldoende vorst op twee banen van de tennisclub van Westmaas een ijsvloer te leggen, zodat onze jeugd toch wat slagen zal kunnen maken.

Op donderdagmiddag om de veertien dagen gaat een groep in wisselende samenstelling ook dit jaar schaatsen in Breda.

Rond 13.15 uur wordt  verzameld op het parkeerterrein bij de bushalte te Westmaas. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jaap van der Heiden.


KERSTMARKT

Op zaterdag 12 december zijn wij weer met onze bekende stand aanwezig op de Kerstmarkt van Westmaas en nodigen wij u uit om bij ons voor vijftig cent uw geluk te beproeven.


BESTUURSLEDEN

Om de vitaliteit van onze vereniging te waarborgen wil het bestuur het aantal bestuursleden met nog een vrouw of man uitbreiden. De belasting in tijd is niet groot en valt in de winterperiode. Aarzel niet en neem contact op met onze voorzitter Tom de Vette.


De secretaris  J.v.d.Bom


NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016


KONINGWINTER

De warmste  januari maand sinds jaren heeft er voor gezorgd dat koningwinter er niet in slaagt om zijn gezicht te laten zien. Een zeer dun vliesje ijs op de Binnenmaas was het maximaal haalbare. Helaas is een nacht goede vorst ook niet voldoende om een ijsvloer op de tennisbaan te leggen, zeker niet als de temperatuur overdag niet onder het vriespunt blijft. Maar laten we niet wanhopen er komen koudere tijden.

LANDIJSBAANTJE

De bouw van de basisscholen op het landijsbaantje verloopt voorspoedig. Het bestuur is in gesprek  met de gemeente Binnenmaas om bij de herinrichting te komen tot een verbetering van de omstandigheden op en rond de baan. Gedacht wordt aan de verlichting en een ruimte om materiaal te kunnen opslaan.

SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Het bestuur nodigt u uit om op ZATERDAG 27 februari a.s  mee te gaan schaatsen op de kunstijsbaan

te Breda . Hiermee houden wij een jarenlange traditie in stand.

Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas. Het vertrek is om 9.15 uur.

Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.

De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub.

Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of

T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.

J.v.d.Bom, secretaris            


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.

                                                                                                                           Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas.           Het vertrek is om 9.15 uur.                                                                                           Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.                                                                                                 De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:   

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of                    T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.             


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.

                                                                                                                           Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas.           Het vertrek is om 9.15 uur.                                                                                           Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.                                                                                                 De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:   

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of                    T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.             


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.

                                                                                                        Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de bushalte te Westmaas.           Het vertrek is om 9.15 uur.                                                                                           Rond 13.00 uur zijn wij weer terug in Westmaas.                                                                                                 De entree en vervoer zijn voor rekening van de ijsclub. Om de organisatie goed te laten verlopen verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij:   

J. v.d. Heiden tel: 0186-573601; e-mail: j.v.d.heiden17@kpnplanet.nl: of                    T.de Vette  tel: 0186-574143; e-mail: tom.de.vette@tele2.nl.             


                                                                                                                           J.v.d.Bom, secretaris.


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016


UITNODIGING JAARVERGADERING

De jaarvergadering vindt plaats

dinsdag 22 november a.s.

in het gebouw “De Munnik” Roolaan 2, te Westmaas.

Aanvang 20.30 uur

Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u ook op onze website.

Hier kunt u tevens kennisnemen van de concept notulen van de jaarvergadering 2015 en het jaarverslag van de secretaris over 2015.


PENNINGMEESTER

De contributie blijft onveranderd 5 euro per gezin.

Dit bedrag wordt door de penningmeester op de gebruikelijke wijze geïnd.

Door de RABO-club actie heeft de penningmeester bijna 150 euro kunnen bij schrijven in zijn boeken.


LEDEN

In het voorjaar is onze oud-voorzitter Guus van der Pal koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten in onze gemeenschap, waarbij wij zijn inzet voor de ijsclub goed herinneren.

LANDIJSBAANTJE

De samenwerking met de tennisclub heeft helaas door de zachte winter geen ijsvloer op geleverd. De schaatsen konden voor het Westmaasse in het vet blijven. Het bestuur kijkt positief terug op het overleg dat wij met de “tennis” hebben gehad ten aanzien van schaatsen op hun park.

Het bestuur heeft in de loop van dit jaar het contact met de gemeente onderhouden in verband met het land- ijsbaantje. In september heeft de gemeente een bedrag ter verbetering van de verlichting en de accommodatie (berging) toegezegd.

SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Iedere donderdag middag om de veertien dagen gaat een groepje leden schaatsen op de kunstijsbaan in Breda. Vertrek om 13.15 uur. Het vervoer wordt in onderling overleg geregeld. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom. Het schema vindt u op onze website.

Jaap van der Bom, secretarisNIEUWSBRIEF DECEMBER 2016


LS,


De tijdelijke onderkomens op het landijsbaantje, die twee jaar aan de basisscholen onderdak hebben geboden, zijn dit najaar gedemonteerd en afgevoerd. Daarna heeft de aannemer de grond van het ijsbaantje aan de Munnikendijk geëgaliseerd en aan de zijde van de tennisbaan een talud van twee meter aangelegd, zodat ook aan die kant de sneeuw beter kan worden weggelegd, waardoor broei kan worden voorkomen.Na deze werkzaamheden heeft het bestuur de pomp weer gangbaar gemaakt en de verlichting voorzien van nieuwe lampen. Niets staat de IJsclub in de weg om koning winter te ontvangen.

Gedurende de laatste twee maanden heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheden om de verlichting van de baan te vervangen en daarmee de lichtopbrengst te verbeteren. Er is gekozen voor een mast centraal geplaatst op het baantje, mede nadat er lichtmetingen zijn gedaan op de ijsbaan van Heinenoord met een vergelijkbare situatie. In afwachting van een definitieve offerte is het bestuur begonnen met de procedure om tot plaatsing te komen. De nieuwe verlichting zal de ijspret zeker verhogen. Tevens onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om bij de ijsbaan een vaste ruimte te plaatsen waarin materiaal voor het onderhoud van de baan kan worden opgeslagen.


Het bestuur van de IJsclub wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar