IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Foto's Contact

NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017    


Loes Prins

Op 23 augustus is ons oud-bestuurslid Loes Prins overleden. Vanaf 1984 tot 2002 maakte Loes namens “De Strikhoek” deel uit van ons bestuur.

Velen hebben in die jaren voor het clubhuis van de “De Strikhoek” in de avonduren bij het licht van bouwlampen hun slag geslagen. En was je uitgeschaatst dan was het met Loes als middelpunt goed toeven in het clubhuis. Namens de IJsclub heeft het bestuur haar medeleven overgebracht aan de familie.

De Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank “Het Haringvliet” gaat ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne inzetten als dé manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook de IJsclub doet mee aan de clubkasactie van de Rabobank.

Bent U klant bij en ook lid van Rabobank “Het Haringvliet” ? Stem dan tussen 1 en 30 september op onze club en steun daarmee onze clubkas! Elk lid mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Hoe meer leden van de bank op de IJsclub stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank dit najaar op onze rekening stort. Als lid van Rabobank “Het Haringvliet” krijgt U rond 1 september een stemcode toegestuurd en kunt U stemmen via www.rabobank.nl/hhv

Dus stem in september op  “IJSCLUB WESTMAAS” !

Het Landijsbaantje

De vergunning voor het plaatsen van 2 nieuwe lichtmasten van de Gemeente is rond.

De firma Oostendorp gaat de plaatsing van de 2 lichtmasten uitvoeren in opdracht van de Gemeente Binnenmaas . Deze opdracht is vrijdag 1 september aan hun verstrekt. Daarnaast zal er in de “elektriciteitskast” aanpassingen worden verricht om de nieuwe lichtmasten te kunnen aansluiten.

Schaatsen in Breda

Begin oktober begint het binnenseizoen weer in Breda. Zoals gebruikelijk gaan wij om de veertien dagen op donderdag weer schaatsen.  Vertrek om 13.00 uur bij de parkeerplaats van de bushalte te Westmaas. Inlichtingen bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom.

Op maandag gaat er een groep. Voor deze dag is Tom de Jong het aanspreekpunt. De deelnemers van vorig jaar krijgen weer een overzicht met de deelnemers en de geplande data per mail. Deze data vindt u t.z.t. ook op onze website.


NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017


UITNODIGING JAARVERGADERING

De jaarvergadering vindt plaats maandag 27 november a.s.

in het gebouw “De Munnik” Roolaan 2 te Westmaas.

Aanvang 20.30 uur.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd.

De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt u ook op onze website.

Hier kunt u tevens kennisnemen van de concept notulen van de jaarvergadering november 2016 en het jaarverslag van de secretaris over 2016/2017.

PENNINGMEESTER

De contributie blijft onveranderd 5 euro per gezin.

De penningmeester zal op de gebruikelijke wijze de contributie innen.

Door de RABO-club actie heeft de penningmeester bijna 112 euro kunnen bij schrijven in zijn boeken.

LANDIJSBAANTJE

Deze winter is het één weekend mogelijk geweest om op het landijsbaantje te schaatsen.

Het veld is niet in zijn beste doen opgeleverd na het verwijderen van de scholen. De drainage voldoet niet meer en het egaliseren is niet goed gelukt. Daardoor is ook het maaien van het terrein onvoldoende uitgevoerd. Het een en ander is door het bestuur onder de aandacht van de gemeente gebracht.

De plaatsing van de nieuwe lichtmasten is in de derde week van oktober gerealiseerd en wij kijken er naar uit om onder deze verbeterde omstandigheden te kunnen schaatsen.

SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Iedere donderdagmiddag om de veertien dagen gaat een groepje leden schaatsen op de kunstijsbaan in Breda. Men vertrekt  om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de bushalte van Westmaas. Het vervoer wordt in onderling overleg geregeld. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom. Het schema vindt u op onze website.


NIEUWSBRIEF OKTOBER/NOVEMBER 2018

De jaarvergadering vindt plaats maandag 26 november a.s. in het gebouw “De Munnik” Roolaan 2 te Westmaas.

Aanvang 20.30 uur. De agenda wordt u later in de maand november toegestuurd. Bij deze bent u uitgenodigd.

De nieuwsbrief vindt u ook op onze website. Hier kunt u tevens kennisnemen van de concept notulen van de jaarvergadering november 2017 en het jaarverslag van de secretaris over 2017/2018.


UIT HET BESTUUR

De inspanningen van het bestuur de afgelopen twee jaar hebben er toe geleid dat de accommodatie van de IJSCLUB WESTMAAS is verbeterd d.m.v. het plaatsen van twee nieuwe lichtmasten en een berging voor de opslag van materialen. Tevens is er een nieuwe pomp geplaatst.

Dit is het moment om aandacht te vragen voor uitbreiding van het bestuur. Om het voortbestaan van de ijsclub te waarborgen is dit noodzakelijk. Gezamenlijk kunnen wij er dan voor blijven zorgen dat de jeugd ook in de komende jaren veilig op ons landijsbaantje kan blijven schaatsen.

Aarzel niet en neem contact op met Tom de Vette (voorzitter) of één van de andere bestuursleden om ons team te versterken. De geringe inspanning die van bestuursleden gevraagd wordt, hoeft geen belemmering te zijn om deze stap te zetten.

PENNINGMEESTER

De contributie blijft onveranderd  5 euro per gezin.

Dit bedrag wordt rond 1 december van uw rekening op basis van de door u verleende machtiging afgeschreven.

Door de deelname aan de RABO-club actie heeft de penningmeester 169,54 euro kunnen bijschrijven. Dank aan allen die door hun stem ons financieel hebben gesteund.


LANDIJSBAANTJE

In het begin van het jaar is de berging, die al binnen een paar weken door vandalen werd beschadigd, ingericht met stellingen en verlichting.

Voor de beide ingangen is “bestrating” aangelegd.

Door het gebrek aan vorst dreigden deze inspanningen niet tot schaatspret te leiden. Maar gelukkig was er eind februari een korte winterse periode, waardoor er op ons landijsbaantje geschaatst kon worden. Daarmee was de IJsclub Westmaas één van de weinige zo niet de enige met een berijdbare ijsvloer in de Hoekse Waard. Hulde voor onze ijsmeester.


SCHAATSEN OP KUNSTIJS

Donderdagmorgen om de veertien dagen gaat een groepje leden schaatsen op de kunstijsbaan in Breda.

Men vertrekt om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de bushalte van Westmaas. Het vervoer wordt in onderling overleg geregeld.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jaap van der Heiden of Jaap van der Bom. Het schema vindt u op onze website.


Jaap van der Bom, secretaris