IJSCLUB WESTMAAS
Voorpagina Nieuws Nieuwsbrief Geschiedenis Bestuur Jubileum Foto's Contact

Jubileum 100-jarig bestaan

Het bestuur tijdens het jubileum in 2008

Van links naar rechts

J. v.d. Heiden, T. de Vette, G. v.d. Pal (staande), J. van der Bom en C. in 't Veld

JUBILEUM